A Poem About Leftism (Reprise)

“I ceased not in my efforts to level mankind” — leftism, from a 1983 poem by Zbigniew Herbert. Read along with the musical interpretation below. I posted this a long time ago but this one is worth a revisit from a larger audience and with my improved translation. Theseus was AltRight.

***

   Moje ruchome imperium między Atenami i Megarą
My movable empire between Athens and Megara
   władałem puszczą wąwozem przepaścią sam
I ruled over wilderness canyon abyss alone
   bez rady starców głupich insygniów z prostą maczugą w dłoni
with no advice from stupid old men or insignias but with a primitive club
   odziany tylko w cień wilka i grozę budzący dźwięk słowa Damastes
clad only in the shadow of the wolf and the horrific sound of the word Damastes

   brak mi było poddanych to znaczy miałem ich na krótko
I lacked subjects that is to say I had each one for a short time
   nie dożywali świtu jest jednak oszczerstwem nazwanie mnie zbójcą
they did not live to dawn however it’s slander to call me a murderer
   jak głoszą fałszerze historii
as cry the falsifiers of history

   w istocie byłem uczonym reformatorem społecznym
in essence I was learned social reformer
   moją prawdziwą pasją była antropometria
my true passion was anthropometry

   wymyśliłem łoże na miarę doskonałego człowieka
I devised a crucible for the perfect man
   przyrównywałem złapanych podróżnych do owego łoża
I fit the captured travelers to that bed
   trudno było uniknąć – przyznaję – rozciągania członków obcinania kończyn
it was difficult to avoid – I admit – stretching members cutting limbs

   pacjenci umierali ale im więcej ginęło
patients kept dying but the more perished
   tym bardziej byłem pewny że badania moje są słuszne
the more I was sure that my studies are just
   cel był wzniosły postęp wymaga ofiar
the goal was sublime progress requires sacrifices

   pragnąłem znieść różnicę między tym co wysokie a niskie
I longed to abolish the difference between what is high and what is low
   ludzkości obrzydliwie różnorodnej pragnąłem dać jeden kształt
to humanity disgustingly diverse I longed to give one shape
   nie ustawałem w wysiłkach aby zrównać ludzi
I ceased not in my efforts to level mankind

   pozbawił mnie życia Tezeusz morderca niewinnego Minotaura
Theseus took my life that slayer of the innocent Minotaur
   ten który zgłębiał labirynt z babskim kłębkiem włóczki
he who plumbed the labyrinth with a girl’s bundle of yarn
   pełen forteli oszust bez zasad i wizji przyszłości
so full of trickery without principles or vision of the future
   mam niepłonną nadzieję że inni podejmą mój trud
I have an inextinguishable hope that others will take up my toil
   i dzieło tak śmiało zaczęte doprowadzą do końca
and the task I started so boldly they’ll lead to its end

***