“A Letter To Che”

I don’t get many of the allusions, but it’s fair to say that the song is about people who blindly follow fashion and revolutionary ideologies. It came out around the time of George W. Bush’s invasion of Iraq, so there is that as well. “A Letter to Che” (orig. List Do Che) by the band Strachy Na Lachy is musically in the style of tango.

***

Celują mi prosto w serce / They’re aiming straight at my heart
Dziś kupców jest dyktatura / Today’s dictatorship of merchants
Oni mierzą do mnie jak do szczura / They aim at me like at a rat 
Tych złotych Czterdzieści i Cztery / Those golden Forty Four
Kod z kresek na parabelce / A code of notches on the pistol
Zwymiotowało moje serce / My heart vomited
Taka dziwna przebija je gwiazda [x2] / Such a strange star pierces it

Refrain:
Hej ty i cała twoja wiara / Hey you and your comrades
Zastyga krew na transparentach / The blood on the banners dries
Ja pamiętam cię tylko ze zdjęcia / I remember you only from a photo
Komendancie Che Guevara / Commandant Che Guevara

Mijałem targ na sygnale / I passed the market on lights and siren
Twarz twoją widziałem wspaniale / Saw your face clearly
Tam gdzie kurwy grzyby i krasnale / Among whores mushrooms and dwarves
Na szklankach i na firankach / And on knick-knacks

Aż tu pewnego poranka / Until one morning
SMS z okolic piekła: / A text message from hell:
“Czerń dzisiaj głodna i wściekła” / “Hungry and vicious is darkness today”
Tak napisała Zetkin Clara / So wrote Clara Zetkin

[Refrain x2]

Roll call of Cuban political prisoners c. 2003:
Raúl Oliverio Castañeda
Alejandro González Raga
Margarito Broche Espinosa
Fabio Prieto Llorente
Osvaldo Acosta

Zawalił się kapitalizm / Capitalism collapsed
Światu but na nodze już się zapalił / The world’s feet are on fire
W Gawroszewie robią bomby w barach / They make bombs in bars
I palą hawańskie cygara / And smoke Havana cigars

[Shabadabada]

Znów modna jest broda Jezusa / The Jesus beard is back in style
Na widokówkach z Nablusa / On postcards from Nablus
I znów odbiera wojsk paradę / And the military parade
Osama Bin Checko-Laden / Is reviewed by Osama Bin Chekho-Laden

A ja gdy z mego snu się zbudzę / And when I awake
Zaraz wam zdradzę to hasło: / I’ll reveal the slogan:
“Nie pozostanę wredną wszą / “I won’t be a wretched louse
W brodzie Fidela Castro” [verse x2] / In Fidel Castro’s beard”

[Latin music]

Ile ty chcesz za te szklankę [x4] / How much do you want for this glass

[Refrain x2]

Ile ty chcesz za te szklankę / How much do you want for this glass

Advertisements

4 thoughts on ““A Letter To Che”

  1. Pingback: “A Letter To Che” | Reaction Times

  2. Strachy Na Lachy (which translates as “Empty Threats”) is a popular alternative rock band in Poland. As to this song, I was once over there and one of my wife’s younger relatives had that CD playing in his car and I instantly liked “Letter to Che” when it came on.

  3. Pingback: This Week In Reaction (2018/02/11) - Social Matter

Comments are closed.